Wielki atlas roślin Polski     


strona główna >> kolory >> zielony powrót

Rzęsa drobna

(Lemna minor)

Gatunek rodzimy.

 

(Lemna minor)

 

(Lemna minor)


RODZINA: Rzęsowate

 

WYSTĘPOWANIE: Pierwotnie ten kosmopolityczny gatunek występował tylko w Europie i Azji, obecnie jest rozprzestrzeniony

na całej kuli ziemskiej.


Opis - Małe okrągłe człony pędowe (średnica do 3 mm), pojedynczy korzeń. Pędy są spłaszczone i kształtem przypominają liście.

Skórzaste człony pływają po powierzchni wody. Od góry i z dołu są zielone, dolna ich strona może przybierać fioletową barwę

dzięki zawartości antocyjanów, co da się zaobserwować jedynie kiedy wyschnie. Kwiaty bardzo zredukowane, bez okwiatu, jednopłciowe.

Kwiaty żeńskie składają się tylko z 1 słupka, kwiaty męskie z 2 pręcików. Powstają w zagłębieniu górnej powierzchni członu.

Tworzą się jednak bardzo rzadko i przeważnie są płonne. Człony pędowe płaskie, o średnicy 2-3 mm.


SIEDLISKO: W wodach stojących jako roślina pływająca, często pokrywająca całą powierzchnię bagien, rowów.


OKRES KWITNIENIA: Kwiecień.

 


Kris1304©2010-2017